×
×

Med naturen som närmsta granne

Med naturen som närmsta granne

Intill Orminge centrum utvecklar vi tillsammans med Sveafastigheter ett nytt kvarter med hyresrätter, trygghetsboende och cykelfik. Detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft och projektet går därför in i nästa steg där Urban Design fått fortsatt förtroende där vi ska ta fram bygglovshandlingar.  

Längs Mensättravägen i närheten av Orminge Centrum och våtmarken Sarvträsk planeras det för ett nytt bostadskvarter som kommer att rymma cirka 140 hyresrätter i varierande storlek.  Ambitionen är att skapa en social mötesplats för olika generationer där det ska finnas gott om vistelseytor på innergården och terrasser. 

– Vi har följt projektet sedan starten då vi var med och ansökte om markanvisningen tillsammans med Sveafastigheter när Nacka kommun började utveckla Orminge Centrum. Det är alltid givande att arbeta med en kund som Sveafastigheter, som bygger hus med högt ställda miljökrav, både när det gäller material och energihushållning. Tillsammans med fokus på att skapa engagemang hos boende bidrar det i hög grad till ett hållbart byggande, säger Erik Jarlöv, ansvarig arkitekt på Urban Design. 

Kvarteret gränsar till Sarvträsks naturområde och frågor kring naturliv och grundläggning har därför varit centrala i arbetet. Redan från början har Urban Design strävat efter att koppla samman bostadshuset med naturen och låta dagvattenhanteringen bli en del av gestaltningen. Samtidigt ställs höga krav på att lösa parkering, vilket inneburit en förhöjd gård med höga bottenvåningslokaler mot gatan och uteplatser på gården. 

– Det ska bli väldigt kul att ro detta projekt i mål tillsammans med Urban Design. Vi har väntat länge på att detaljplanen ska vinna laga kraft och nu kan vi ta fram bygglovshandlingar för att möjliggöra byggnationen av norra Sarvträsk där vi ska bygga ett kvarter innehållande hyresbostäder, trygghetsbostäder, cykelfik och en fin gemensam gård med underliggande garage, säger Suzan Amin, projektchef på Sveafastigheter. 

Detaljplanen för kvarteret vann nyligen laga kraft och nästa steg blir att ta fram bygglovshandlingar. Runt år 2026 beräknas de första hyresgästerna kunna flytta in.

No Comments

Post A Comment