×
×

Urban Design utformar 225 hyresrätter i Östberga

Urban Design utformar 225 hyresrätter i Östberga

På uppdrag av Sveafastigheter har Urban Design tagit fram ett underlag för en ny detaljplan i Östberga som nu är ute på granskning. Planen rymmer tre kvarter med totalt cirka 225 hyresrätter. Här finns även 675 cykelplatser, två cykelpooler, lokaler i bottenvåningarna samt 95 parkeringsplatser under ett av kvarteren. 

Kvarteren som ligger i en sluttning mellan Lisebergsparken och Östbergabackarna är uppdelade i olika volymer. Ett gatuhus med rumsbildande karaktär ligger utmed Östbergabackarna, ett “slänthus” ligger som namnet antyder i släntens fallriktning och sänker sig ner i parkstråket, ett punkthus ligger mot parken på kvarterets norra sida och är sammanlänkat med gatuhuset i ett gemensamt trapphus. För att hålla parksidan fri från bilar är alla entréer för lokaler, miljörum och angöring placerade på den sida som vetter mot gatan. Sockelvåningarna och uteplatserna mot gatan är tänkta att vara i återbrukat tegel och slänthusens tak är antingen täckta med sedumväxter eller solceller.

– Vi har försökt att skapa en annan typ av kvarter än det vanliga stadskvarteret. Ett stort fokus har legat på kvarterens bottenvåningar och hur de landar i slänten, mot parken och mot gatan. Det har varit viktigt att det ska kännas attraktivt att bo på bottenvåningen och därför har vi valt att göra dessa uteplatser stora, med kvalitativa material och med möjlighet till att odla. Att de boende vistas på sina uteplatser bidrar dessutom till en mer levande gata och tryggare park, säger Livia Winkler, arkitekt på Urban Design. 

Kvarterens gårdar är utformade för att skapa en inbjudande känsla, uppmuntra till lek, rörelse, odling och gemensam samvaro för att främja hälsa och välmående. På en av gårdarna finns möjlighet att bygga ett gemensamt växthus och på punkthusens tak kommer det att finnas gemensamma takterrasser. Även interiört är husen utformade för att uppmuntra till rörelse där de ljusa, trygga och omsorgsfullt gestaltade trapphusen uppmuntrar till att välja trappan framför hissen. Kvarteren har stora och välorganiserade cykelrum med tillgång till luftaggregat, vatten och plats för reparation och skötsel samt cykelpool. Från gården når man gång- och cykelbanan i parken, som är ett av de viktigaste cykelstråken i området. Därmed blir cykeln ett naturligt var för många boende. 

– Vi ser mycket fram emot att utveckla hem med omtanke i Östberga, de fina kvarteren som Urban Design ritat skapar möjlighet till både rörelse och gemenskap. Redan idag samarbetar vi med föreningen ViTarPlats som skapar livschanser för Östbergas barn genom såväl läxhjälp som fritidsaktiviteter, säger Åsa Hansson, projektchef Sveafastigheter.  

Projektet sker i samarbete med landskapsarkitekterna Land Arkitektur. 

Detaljplanen är ute på granskning mellan den 21 juni och 29 augusti.

No Comments

Post A Comment