×
×
 

Urban Design utformar Bio-CCS-anläggning

Urban Design utformar Bio-CCS-anläggning

I Energihamnen nära Värtaverkets KVV8 är Urban Design med och utformar en av världens största anläggningar för infångning av koldioxid. Nu tas nästa steg i processen då ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in.  

Urban Design har ett långt samarbete med Stockholm Exergi då vi i Hjorthagen gestaltat kraftvärmeverket KVV8. Sedan 2020 medverkar vi i den strategiska gestaltningen av anläggningen för infångning av koldioxid med tekniken bio-CCS. Anläggningen kommer att bli den första i världen av sin storlek och totalt beräknas den årligen kunna fånga in 800 000 ton koldioxid, vilket är mer än de fossila utsläppen som Stockholms vägtrafik släpper ut under ett helt år. Nyligen lämnade Stockholm Exergi in sin ansökan till mark-och miljödomstolen om att få miljötillstånd för anläggningen, vilket är en viktig milstolpe i arbetet. 

— Bio-CCS är en viktig del i Sveriges arbete för att nå klimatmålen, vilket gör uppdraget extra spännande och inte minst lärorikt. Vi arbetar nära Stockholm Exergi i alla steg, där vi får vara med och bryta ny mark, säger Martin Malm, arkitekt på Urban Design. 

Den lokala kontexten med Energihamnens närhet till bostäder, verksamheter och den kommande bebyggelsen är viktig att hela tiden ha i åtanke i gestaltningsprocessen, så att anläggningen bidrar till gaturummet och närområdet på ett så attraktivt sätt som möjligt. Det handlar bland annat om att ge byggnaden en form som bryter ner den stora skalan. Önskemålet från både Stockholms stads stadsbyggnadskontor och Stockholm Exergi är att utformningen ska samspela med Värtaverkets moderna uttryck, det historiska arvet från Ferdinand Boberg och hamnen.   

— Jag ser detta som samhällsbyggande och inte enbart som teknisk infrastruktur. Vår grundinställning är att stadens tekniska system ska vara tillgängliga och bidra med något mer till stadsrummet och vi frågar oss alltid vilka kvaliteter byggnaden kan bidra med, och detsamma gäller för bio-CCS-anläggningen, säger Martin.

Under 2021–2022 genomfördes samråd och synpunkter därifrån är nu en del av ansökan som Stockholm Exergi har lämnat in till mark- och miljödomstolen. Anläggningen beräknas stå klar 2026.

Om bio-CCS
Bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent. Eftersom den koldioxid som fångas in tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären, det skapas minusutsläpp.

FN:s klimatpanel IPCC visar att det inte räcker med att enbart minska koldioxidutsläppen för att nå 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet. Det behövs även minusutsläpp. Potentialen att skapa minusutsläpp i Stockholm Exergis nya anläggning är stor. När den är i drift kommer den att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid per år, det är mer än de fossila utsläppen som Stockholms vägtrafik släpper ut under ett helt år.

Läs mer om projektet. 

No Comments

Post A Comment